MẶT TIỀN VIEW SÔNG THÓANG MÁT – CÒN ĐƯỜNG ĐẮC ĐỊA – GIÁ RẺ NHẤT KHU – CÓ THANG MÁY